GEGURITAN Seniman Ndeso Bambang Purmianto

kali walikan
menyang ngendi ilange
iline banyumu
sing bening gemrining?

menyang ngendi lungane
wader kutuk badher sing biyen pating sliri
menyang ngendi abure manuk jalak
manuk tengkek sing saben wektu
slulup luru memangsan ing kedhungmu

menyang ngendi murcane watu-watu gedhe
kang ngrenggani sadawane awakmu
kanggo pasan wuwu lan pecakan
papan singidane bocah jelungan lan ciblon
ngukur sepiro jerone kedhungmu

ara-ara bawera pangumbaran raja kaya
kebak dening gulma wit lombokkan
dalan setapak gegrumbulan
datan kaambah janma manungsa
nyingidake lamun jaman semana
sugih crita

kali walikan geneya
saiki banyumu lintreg lintreg nggegilani
yagene lungidmu kok liru swara mbrengengeng
tanpa pedhot mbrebegi kuping
ya gene singupmu kok ijoli ganda banger
sing saben wayah saben wektu tansah ndulek irung
yagene???

*kali_lor_omahku_2017

Penulis :
Bambang Purmianto
Perangkat Desa Sonoharjo
email : bambangpurmianto899@gmail.com

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan